Samen Sterk!

Uitdaging verbindt

GMB magazine | september 2022

SAMENWERKEN IN SCHOKKENDE TIJDEN

Het is een schok voor onze samenleving dat vrede, beschikbaarheid van energie en een stabiel klimaat niet meer zo zeker is. Nooit eerder zagen we zo sterk stijgende prijzen van energie en materialen en zo veel onzekerheid over tijdige beschikbaarheid. Het leidt ertoe dat we des te meer duidelijk zien dat veranderen nodig is. Dat energie transitie en klimaatadaptatie noodzakelijk zijn. Juist op deze gebieden zijn de activiteiten en oplossingen van GMB gericht.

Een mooi voorbeeld van klimaatadaptatie is de dijkversterking Wolferen Sprok (tegenover Nijmegen). Dit project is inmiddels volop in uitvoering, nadat we samen met Waterschap Rivierenland succesvol de planfase doorliepen. Een tweefasen contract waarvan de voordelen zich nu in de praktijk laten zien. Niet alleen omdat de risico’s vooraf goed in beeld waren en gemitigeerd zijn, maar ook aan de hand van innovaties op het gebied van emissieloos werken en bijvoorbeeld de toepassing van kunststof damwand ter voorkoming van piping.

De energietransitie levert veel werk en veel verandering op voor onze sector. Naast windmolenprojecten zijn we nu betrokken bij de realisatie van een waterstoftankstation. Ook afgelopen periode hebben we weer veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van emissieloos materieel. De biogasaggregaat van onze partner Gashouders gecombineerd met een accu voor zon en wind is gereed voor serieproductie, de eerste waterstofaggregaat op hydrozine wordt nu gebouwd.

We zien steeds vaker dat ecologische doelen aandacht krijgen in de projecten die we doen. De PACAS-installatie in Oijen verwijderd geneesmiddelen uit afvalwater. Bij een dijkverbetering als Wolferen Sprok en Gorinchem Waardenburg is aandacht voor ecologie misschien voor iedereen logisch, maar ook bij werkzaamheden op drinkwaterpompstation Tull en 't Waal en de afvalwaterzuivering Beemster is er aandacht voor. Ook bij de renovatie van leidingen op vliegbasis Deelen wordt zorg voor het milieu meegenomen in de uitvoering. Inmiddels is ecologie ook binnen GMB een volwaardige vakdiscipline geworden met een eigen team en standaarden.

Veel van onze omzet komt inmiddels uit twee-fasencontracten, raamcontracten en andere vormen van langjarige samenwerking. Het partnerschap met Waterschap Vallei en Veluwe gericht op de ontwikkeling van een meer duurzame manier van slibverwerking is een mooi voorbeeld. Maar ook de ketensamenwerking met Royal HaskoningDHV en Qsenz om digitalisering echt te laten werken in de praktijk is iets waar we trots op zijn. Juist al die goede voorbeelden van samenwerking in deze schokkende tijden geven optimisme, we kunnen en zullen de noodzakelijke transities samen gaan maken.

Gerrit-Jan van de Pol

In deze editie

PACAS-installatie Oijen

Zuiver staaltje samenwerking

Samenwerking leidt tot optimalisatie sliblijn

Vliegbasis Deelen en vleermuizen

Een rioolrenovatie op een bijzondere locatie

Nieuwe winputten voor Vitens

Spannend met het broedseizoen voor de deur

‘Wij willen de beste methode voor duurzame slibverwerking neerzetten’

Ecologie: een standaardonderdeel van GMB-projecten

Samen met Hystream pionieren in de waterstofmarkt

‘Gewoon een kwestie van doen!’

Grondverwerving bij dijkprojecten

Tijdige samenwerking met de omgeving maakt het verschil

Fossielvrije bouwplaatsen:

Emissieloze innovaties verspreiden zich als een 'olievlek'