Ecologie: een standaardonderdeel van GMB-projecten

Gezonde natuur is fundamenteel voor een gezonde maatschappij. Daarom zetten wij op onze projecten graag een stapje extra. Of we nu nestkasten plaatsen, of natuurvriendelijke oevers aanleggen; samen met opdrachtgevers en terreinbeheerders benutten we ecologische kansen die ertoe doen.

Op het dijkverbeteringsproject Gorinchem – Waardenburg (GOWA) treffen we onze collega’s Tobias Stöcker, Louise Lysen en Teus van Elzelingen. Voor hen alle drie is ecologie een belangrijk thema dat in de afgelopen twee jaar echt op de kaart is gezet.

Veel geleerd

̒In 2016 kreeg ik op Windpark Krammer voor het eerst te maken met ecologie, vertelt Teus als vakman grond-, weg- en waterbouw. ̒Omdat daar meeuwen en sternen langs de bouwwegen broedden, moesten wij voor nestbescherming zorgen. Sindsdien heb ik verschillende trainingen gevolgd over natuur bescherming en nu besteed ik voor de Graaf Reinald Alliantie (Waterschap Rivierenland, Heijmans, De Vries en Van de Wiel en GMB Waterveiligheid & constructies) zo’n driekwart van mijn tijd aan ecologie. We hebben hier bijvoorbeeld amfibieënschermen geplaatst. Die schermen voorkomen dat kamsalamanders holletjes graven in de dijk. In plaats daarvan kruipen ze in emmers die wij hebben ingegraven. Ik laat de beestjes zelf verderop vrij, zodat ze hun weg veilig kunnen vervolgen. Verder hebben we samen met bewoners nestkasten geplaatst in hun tuinen.̒ Teus kijkt even om zich heen. ̒Ja, eigenlijk ben ik best trots op wat we doen.̒

Stapje extra

Het verhaal van Teus is kenmerkend voor het groeiende besef binnen GMB dat aandacht voor de natuur niet alleen ”aaibaar” is, maar ook noodzakelijk. Omgevingsmanager en ecoloog Louise: ̒Het aantal verschillende soorten planten en dieren in Nederland neemt snel af. Dat is zorgelijk, want uiteindelijk zijn we voor onze levenszekerheid allemaal afhankelijk van een gezond natuurlijk evenwicht. Een simpele oplossing is er niet, maar op veel van onze projecten kunnen we iets doen. In grote dijkverbeteringsprojecten wordt ecologie gelukkig al standaard meegenomen aan de voorkant, maar in projecten met een kortere voorbereidingstijd gebeurt er qua ecologie vaak niet meer dan wettelijk noodzakelijk is. Hier brengen we, samen met opdrachtgevers, graag verandering in.̒

Ecologische kansenkaart

Tobias is sinds 2020 onze eerste duurzaamheidsmanager. Hij schreef het deel van ons strategisch ondernemingsplan dat gaat over 100 procent circulair werken in 2030. Tobias: ̒We willen fossielvrij werken, materialenkringlopen sluiten én ecologie een vast onderdeel maken van elk project. Om per projectlocatie helder te krijgen wat er allemaal mogelijk is, hebben we een ecologische kansenkaart ontwikkeld. De kansenkaart helpt ons om projectlocaties te analyseren: wat voor planten en dieren leven hier? Is er water in de omgeving? Welke maatregelen helpen om de aanwezige natuur een handje te helpen, ook als ons project erop zit? Als ecologie nog geen onderdeel van het project is, bieden we opdrachtgevers graag een duurzaamheidsworkshop aan. Ze zijn vaak positief verrast over wat er allemaal kan. Duurzaam is niet per se duurder en soms is het mogelijk om financiering te krijgen voor substantiële meekoppelkansen.̒

Drijvende eilanden in effluentsloot

Bij RWZI Beemster hebben wij waterschap Hollands Noorderkwartier een voorstel gedaan om alle geschikte ‘daken’ van gebouwen en tanks te voorzien van groene daken. Dit idee kwam niet tot uitvoering, maar in samenspraak met het waterschap gaan we wel drijvende eilanden en natuurvriendelijke oevers in een effluentsloot realiseren. Door het gesprek aan te gaan bereiken we dus samen iets moois.

Keverbank(et) op Windpark Zeewolde

Van grond die over was hebben we hier een grondwal van 700 meter lang en een halve meter hoog gemaakt. Omdat de aarde hier warmer is dan ondergronds, graven kevers en bijen hier hun holletjes. De beschermde zomertortels vinden dat niet erg. Zij halen hier graag hun maaltje!

Meer weten?
Bekijk de video.