Samen met Hystream pionieren in de waterstofmarkt

‘Gewoon een kwestie van doen!’

Onze opdrachtgever Hystream draagt met praktische waterstofoplossingen concreet bij aan de energietransitie. Een mooie uitdaging waar zij in Dordrecht voor staan, is de aanleg van Europa’s eerste ondergrondse waterstoftankstation. Daarbij zorgen GMB Haven & industrie en GMB Services voor de betonnen behuizing én alle bijkomende elektrische zaken.

In 2020 was Joep Coenen een van de medeoprichters van Hystream. ̒Energie heeft voor mij altijd al iets magisch gehad̒, vertelt hij. ̒Zonder energie staat de wereld stil en het thema wordt steeds urgenter. Om de klimaatverandering nog tegen te gaan, moeten we nu doorpakken met nieuwe energiebronnen en energiedragers. Windenergie en zonne-energie zijn daarbij fantastisch, maar er zijn ook dagen zonder zon en wind. Wat moet je dan? Waterstof biedt ontzettend veel kansen, alleen er wordt nog te veel gepraat en te weinig gedaan. Dáár brengen wij verandering in. Wij leveren in eerste instantie waterstofoplossingen voor transport op land en te water. Later gaan we ons ook richten op de industrie en de gebouwde omgeving.̒

Ondergrondse opslag

Het nieuw te bouwen waterstoftankstation komt naast een bestaand BP- tankstation op de grond van Koninklijke van de Twist. Joep: ̒Dit bedrijf, gespecialiseerd in noodstroom voorzieningen, wil de energiemarkt breder bedienen. Overigens is de ondergrondse opslag geen wens van hen, maar van de gemeente. Dordrecht ontwikkelt het omliggende gebied tot groene stadsentree en een bovengrondse installatie past daar niet bij. Vandaar dat GMB met ons een ondergrondse oplossing bouwt.̒

GMB en de energiemarkt

Dat GMB Haven & industrie dit project oppakt lijkt in eerste instantie misschien verrassend, maar teamleider Adriaan Kasteleijn legt uit dat zijn cluster vanuit de strategie al een tijdje breder kijkt naar de energiemarkt. ̒Opdrachtgevers in de windmarkt weten ons te vinden voor de aanleg van windmolenfundaties, maar we zijn bijvoorbeeld ook al bezig met hoogspanningsprojecten voor TenneT. Toen Hystream via een relatie vroeg of we dit waterstofproject wilden oppakken, zeiden we natuurlijk ja. Projecten als dit sluiten perfect aan bij onze GMB-brede duurzame doelstellingen. We willen uiterlijk 2030 al ons materieel emissievrij hebben en zijn medeoprichter van Stichting ENI, ofwel: Emissieloos Netwerk Infra.̒

Ondergronds raamwerk

De ondergrondse betonnen bak waar GMB voor zorgt wordt 21 bij 8 meter. Hij wordt vier meter diep en er komen damwanden omheen. GMB Services werkt de multitechnische scoop van het project uit. Projectleider Huib van der Linden: ̒Binnen Services hebben we zeven expertises, waaronder elektrotechniek,  werktuigbouwkunde en gastechnieken. Dit is dus de perfecte uitdaging voor ons, want we moeten rekening houden met zaken als ventilatie, toegang en veiligheid. Om alles in technische zin goed aan elkaar te knopen, werken we in een bouwteamachtige constructie samen met Hystream, de leveranciers van verschillende onderdelen en BP.̒

Geen woorden, maar daden

De uiterste opleverdatum van 1 december hangt samen met een verkregen overheidssubsidie. Joep: ̒Om aan de subsidie-eisen te voldoen, zochten we een partner die nieuwe vraagstukken kan omzetten naar de praktijk en GMB doet dat. Om te pionieren in de waterstofeconomie zetten we samen de schouders eronder. En dat wil ik ook alle lezers meegeven: het is gewoon een kwestie van doen!̒

Waterstof: niet zo nieuw als je denkt?

Wist je dat we door middel van elektrolyse al zeker 100 jaar waterstof kunnen maken? Waterstof wordt gebruikt voor de productie van kunstmest en glas, maar het is ook een hele schone brandstof; bij de verbranding komt alleen water vrij. In Nederland hebben we tot nu toe ongeveer 15 openbare waterstof tankstations en in Groningen en Dordrecht rijden er al bussen op waterstof.