Nieuwe winputten voor Vitens

Spannend met het broedseizoen voor de deur

In Tull in ’t Waal, vlakbij Utrecht, maakte GMB Services voor drinkwaterbedrijf Vitens tien nieuwe waterwinputten. Een mooi multidisciplinair project waarbij het naderende broedseizoen voor extra uitdagingen zorgde.

Op het terrein van Vitens treffen we de twee projectleiders: Wim de Boer van Vitens en Bram Gerritsen van GMB. Hun ogen glijden over de stalen putdeksels vlak boven het maaiveld, want daaronder zitten de winputten. Wim: ̒Jaarlijks winnen we hier voor Nieuwegein en omgeving vijf miljoen kuub water. Met de nieuwe putten erbij wordt dit zes miljoen. Ongeveer zeven olympische zwembaden per dag. Daarbij is ons algemene Vitens -motto ‘Elke druppel duurzaam’.

Alles duurzaam

Wim legt uit dat die focus op duurzaamheid onder andere betekent dat Vitens waardevolle stoffen, zoals ijzer en kalk, uit het water terugwint voor hergebruik. ‘Maar duurzaamheid gaat voor ons nog verder. Om de natuur een handje te helpen, hebben we samen met de vogelvereniging en de provincie een deel van onze grond ingericht als weidevogelgebied. Zo helpen we bedreigde soorten zoals tureluurs en grutto’s.’

Multitechnische uitdaging

Omdat twee van de nieuwe winputten op het weidevogelgebied liggen, moest GMB Services het project eigenlijk opleveren voor 15 maart. Bram: ‘Dan begint het broedseizoen en mag je er tot 15 juli niet komen. Gelukkig begonnen we op tijd. Vitens had de putten al laten boren en het was onze taak om elke put te voorzien van een betonnen winputkelder. Verder legden we de pompen en leidingen aan die het water naar het hoofdgebouw pompen. Voor de aansturing van de putten legden we stroom- en glasvezelkabels aan. Doordat we bij GMB Services zeven disciplines onder één dak hebben, konden we onze ervaring met betontechniek, infra en werktuigbouwkunde goed inzetten. Onze partner Moekotte deed de elektrotechniek en procesautomatisering.’

Ecologisch werkprotocol

En toch bleek ook nu maar weer dat je niet alles in de hand hebt. Bram: ‘Op de levering van microchips zit wereldwijd flinke vertraging. Zo ook op de chips voor de besturing van de pompen. Om het project binnen het broedseizoen toch op een verantwoorde manier af te maken, schreven we samen met de Vitens-ecoloog en de weidevogelvereniging een ecologisch werkprotocol. Dat hield in dat we onze werkzaam heden zoveel mogelijk voorbereidden in de werkplaats. Het terrein betraden we alleen nog per auto en dan deden we zoveel mogelijk werk in één keer.’

Kraamkamer

De gekozen aanpak werkte. Wim: ‘GMB kon het werk afmaken zoals bedoeld, met minimale verstoring voor de vogels. Inmiddels hebben we al jonge kieviten, grutto’s en kluten gespot. En héél bijzonder: we hebben vermoedelijk zelfs een broedende tapuit. Tapuiten zijn echt heel zeldzaam in Nederland, dus we zijn er trots op dat ze zich hier thuisvoelen!’